Bobrowicz Concept to przekonanie, iż kluczowa jest idea,
zaś dobry design nie jest kosztem, lecz dobrą inwestycją.